ศธจ.สุโขทัยร่วมนิเทศติดตามการทดสอบ NT นักเรียน ป.3 โรงเรียนเอกชน

ant224

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางอภัสนันท์  ศิริวิทชัยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามนิเทศการจัดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนพุ่ยฮัว และโรงเรียนเดชาบดินทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  ซึ่งผลการดำเนินงานสอบเป็นไปตามมาตราการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด…

ant225