ศธจ.สุโขทัยร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมจาก IFTE สู่พื้นที่นวัตกรรม

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยและนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เยี่ยมชมบูธการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมจาก IFTE สู่พื้นที่นวัตกรรม โดยนายสุทธิศักดิ์  เพ็ชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้นำเสนอครั้งนี้ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานการจัดงานรายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค “การศึกษาวิถีใหม่ด้วยการเรียนรู้ที่แตกต่าง”ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) และมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานทางการศึกษา ผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ณ ห้องคริสตัล1 โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก…