ศธจ.สุโขทัยร่วมงานแถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2565 รวม 11 วัน เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นเมืองมรดกโลก รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเน้นการประดับตกแต่งพื้นที่บริเวณโบราณสถาน ประดับโคมไฟ บริเวณท่าน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลอยกระทง และจุด Landmark สำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพความประทับใจ มีการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง การแสดงแสงสีเสียง การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ การแสดงโขน การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ตลาดแลกเบี้ย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพื่อถ่ายทอดมรดกสีสันแห่งวัฒนธรรม และให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมของจังหวัดสุโขทัย…