ศธจ.สุโขทัยร่วมงานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ “มหกรรมคนดีศรีสุโขทัย เชิดชูเกียรตินักพัฒนาลูกพ่อขุนรามคำแหง ครั้งที่ 2” ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ “มหกรรมคนดีศรีสุโขทัย เชิดชูเกียรตินักพัฒนาลูกพ่อขุนรามคำแหง ครั้งที่ 2” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้นเพื่อมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564-2565 จำนวน 19 หมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเชิดชูเกียรติ กลุ่ม องค์กร ผู้นำชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจากนายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย…