ศธจ.สุโขทัยร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.40 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งลูกเสือจะจัดพิธีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ จากนั้นประธานในพิธีได้ประกอบพิธีมอบเหรียญลูกเสือยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน 7 ราย ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจของลูกเสือ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย รามคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย…