ศธจ.สุโขทัยร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัย เขต 1 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด และเตรียมจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกรรมการ หน่วยงานทางการศึกษาเป็นรองประธานกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหา ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นายภักดี รัตนสากล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในการประชุมนี้ด้วย…