ศธจ.สุโขทัยร่วมการจัดงานรายงานผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด และกีฬาเสมาสัมพันธ์ภาคเหนือตอนล่าง1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยและนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการเข้าร่วมการจัดงานรายงานผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 17  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมคริสตัล1 โรงแรมเดอะพาร์คจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ในช่วงภาคบ่ายมีกิจกรรมเสมาสัมพันธ์ภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) โดยได้รับเกียรติจากนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเสมาสัมพันธ์ดังกล่าว ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก…