ศธจ.สุโขทัยมอบผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านย่านเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านย่านเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนสปา อ.เมืองสุทัย โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หรือ อพท.4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านตามโครงการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมากมาย อาทิเช่น การจัดแคมเปญส่งเสริมการขายย่านเมืองสร้างสรรค์ “สุข ไม่ไกล สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ไปกับ อพท.4” เป็นต้น…