ศธจ.สุโขทัยพร้อมคณะตรวจกำกับ ติดตามการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการเเละติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 และนายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ รอง ผอ.กศน. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการตรวจกำกับติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 ไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ กศน.อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โดยมีนางสาวจิรวรรณ  จันทไชย ผู้อำนวยการ กศน.อ.เมืองสุโขทัยพร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน…