ศธจ.สุโขทัยพร้อมคณะตรวจกำกับ ติดตามการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนกวางตง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการเเละติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 และนายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ รอง ผอ.กศน. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการตรวจกำกับติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 ไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนกวางตง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โดยมีนายสุรพล อังศิริจินดา นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย และนางสมใจ สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางตง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน…