ศธจ.สุโขทัยประชุมครั้งที่ 2 เตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 เตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกำหนดในการจัดงานของจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนดงไทยวิทยา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่จัดงานภายในโรงเรียนดงไทยวิทยา และจะจัดการประชุมสรุปงานอีกครั้งก่อนงานจริงจะเริ่มขึ้น…