ศธจ.สุโขทัยประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ปี 2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ที่ส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาที่เป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบในระดับประเทศต่อไป…