ศธจ.สุโขทัยปฐมนิเทศรองผู้บริหารสถานศึกษาใหม่สังกัดมัธยมศึกษา 5 ท่าน

ant220

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมการปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งให้กำลังใจในการบริหารคนบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป…

ant221