ศธจ.สุโขทัยปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 รอบที่ 1

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้โอวาทกับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 1 จำนวน 27 ท่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งต่อไปที่สามเขตพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยดำเนินการต่อไป…