ศธจ.สุโขทัยต้อนรับคณะตรวจกำกับ ติดตามการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจกำกับติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยมอบหมายให้นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการเเละติดตามประเมินผลเป็นหัวหน้าทีมลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 …