ศธจ.สุโขทัยจัดการประเมินศึกษานิเทศก์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และที่ 2 ประกอบด้วยนายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย, นายณรงค์  ม่วงเย็น ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวเพลินพิศ  กอบตระกูล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศธจ.จันทบุรี ประชุมผ่านระบบ ZooM  เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รายของนางวรรณทนา ละจุ้ม ที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัดร่วมให้กำลังใจ…