ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2565 ทั้ง 9 เครือข่ายในจังหวัดสุโขทัย

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ตามโครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 โดยนายดำเนิน  ฝั้นถา และนายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีนายทองพูล  จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายผ่านระบบออนไลน์เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการบริหารงานศูนย์เสมารักษ์ และอำนาจหน้าที่ พสน. ให้กับเครือข่าย พสน.ทั้ง 9 อำเภอ ในภาคบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน และวางแผนการออกตรวจไตรมาส 4  และปีงบประมาณ 2566 ต่อไป …