ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 (ประเทศไทย) ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ซึ่งจังหวัดสุโขทัยสามารถเสนอผู้สมควรได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ จำนวน 1 คน โดยมีนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…