ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น.  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้จัดขึ้น ทั้งนี้มีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีกำหนดการรับสมัครในวันที่ 21-27 มิถุนายน พ.ศ.2565 จำนวน 13 อัตรา แบ่งเป็น สพป.จำนวน 12 อัตรา และ สพม. จำนวน 1 อัตรา ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…