ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดสุโขทัย

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมีวาระสำคัญอาทิเช่น การมอบใบเกียรติบัตรของครูโรงเรียนเอกชนในงานวันครูที่ทางสำนักงานฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ก.พ.2566, การร่วมบริจาคเงินกฐินพระราชทาน และงานวันการศึกษาเอกชน …