ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (อกศจ.สท) ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (อกศจ.) ครั้งที่ 1/2566 มีนางธารินี รัตนพล เป็นประธานอนุกรรมการฯ  นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ โดยนายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…