ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวดสุโขทัย โดยงานคุรุสภาจังหวัดสุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นางพัชรอร  วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งนายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าวจำนวน 1 คน เป็นตัวแทนระดับจังหวัดสุโขทัย โดยจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป…