ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.) ครั้งที่ 10/2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.) ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุม ศธจ.สท โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม มีว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นรองประธาน นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมครั้งนี้…