ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (อกศจ.) ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (อกศจ.) ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนางธารินี รัตนพล เป็นประธานอนุกรรมการ และนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…