ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยมีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าประชุมเพื่อร่วมชี้แจงข้อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…