ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.สุโขทัย)ครั้งที่ 7/2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.สุโขทัย) ครั้งที่ 7/2565 โดยว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นรองประธาน และนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมพร้อมคณะกรรมการผู้แทนส่วนต่างๆอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย….