ศธจ.สุพรรณบุรี ออกนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะข้าราชการในสังกัด ออกนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประเด็นการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา