ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 มีผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด จำนวน 21 คน ประกอบด้วย
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1-3
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
– สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
– สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
– สำนักงาน กศน.อำเภอทุกอำเภอ 
       โดยมีนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่