ศธจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ (1 อำเภอ/ 1 โรงเรียน)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ (1 อำเภอ/ 1 โรงเรียน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพเพื่อเด็กไทยปลอดโรคปลอดภัย (ภัยจากจมน้ำ ภัยจากอุบัติเหตุจราจร ภัยจากบุหรี่และแอลกอฮอล์) ณ โรงแรม แกรนด์ ปา รีสอร์ท ลำพูน