ศธจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน 17 จังหวัด ภาคเหนือ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน 17 จังหวัด ภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ในการนี้ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังสรุปการประชุมฯ