ศธจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ.2566 จังหวัดลำพูน