ศธจ.ลำพูน เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66) ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน