ศธจ.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ กัณทวีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานผ่านระบบออนไลน์ โดยนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย