ศธจ.ลำพูน ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนทุน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนทุน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ประกอบด้วย นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 3 ราย  ซึ่งดำเนินการร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ