ศธจ.ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกำกับ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอรพินพิทยา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางณัฐนันท์ เสมอใจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครูและนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอรพินพิทยา โรงเรียนใบบุญลำพูน และโรงเรียนใบบุญป่าซาง ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันฯ โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565