ศธจ.ลำพูน ร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางศิริณิศา นันทวัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางพิมดาว อุดวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ส.ต.ต.หญิง สโรชิน ปิดความลับ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน