ศธจ.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี 2566 จังหวัดลำพูน

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าL ณ หอประชุมเฉลิมราชย์ 90 ปี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
ในการนี้ มีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนได้รับคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖