ศธจ.ลำพูน นำทีมจัดกิจกรรมและมอบของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมและมอบของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี