ศธจ.ลพบุรี ร่วมพิธีมอบชุดตรวจ คัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีมอบชุดตรวจ
คัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี
ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 1 และห้องประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี