ศธจ.ลพบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิาการ กรณีปกติ รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิาการ กรณีปกติ รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวศึกษาธิการ ประธานการประชุมในการตรวจราชการ
ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1