ศธจ.ลพบุรี พิธีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ประธานในพิธีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี