ศธจ.ลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี พ.ศ.2565

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี