ศธจ.ลพบุรี ประชุมแนวทางโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ผ่านระบบ Zoom สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย นางสาวพรพรรณ นิ่มนวลเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมแนวทางโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14
ปีการศึกษา 2565 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ผ่านระบบ Zoom สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อกำหนดแนวทางการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14
โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม