ศธจ.ลพบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นางสาวพรพรรณ นิ่มนวลเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันหารือเพื่อกำหนดแนวทางการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลาจังหวัดลพบุรี