ศธจ.ลพบุรี ดำเนินการจัดสอบภาค ค. ครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดสอบ ภาค ค.
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปรงใส