ศธจ.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม