ศธจ.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9-10/2565

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9-10/2565 โดยมี นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม