ศธจ.มหาสารคาม ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม