ศธจ.มหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสมชาย ดอนสมพงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม