(ศธจ.มหาสารคาม) ประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดของการพัฒนาตนเองหรือการเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกำหนดตัวชี้วัดและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายใน นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดของการพัฒนาตนเองหรือการเข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกำหนดตัวชี้วัดและมีมาตรฐาน ใกล้เคียงกัน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม